Skrothämtning


Vi köper och hämtar skrot. Vi väger på egen körvåg. Vi har trafiktillstånd.